Utførte Jobber

Utvidelse av gårdsplass og nyinnkjøring:

Drenering og klargjøring til beleggnings stein:

Fjerning av hekk og graving av kabel grøft:

Utvidelse av gårdsplass:

Utgraving garasje og ny innkjøring:

Utgraving og opparbeidelse av hage 2013:

gammel 2012 DSC_0019

 

Utgraving og opparbeidelse av hage 2014:

Utgraving gårdsplass:

Fjerning av forstøtningsmur:

Klargjøring til garasje:

Utgraving til tilbygg 2015:

Riving og klargjørig 2015:

Fotball bane til Soltoppen barnehage:

Fjerning av garasje og utgraving til ny:

Drenering:

Fjerning av mur:

Fjerning av parafin tank:

Fjerning av hekk:

Klargjøring til hekk:

Klargjøring til asfalt:

Klargjøring til bod:

Klargjøring til forstøtningsmur:

Klargjøring til støp tilbygg:

Framnes Eldresenter – Pavilijong:

Utgraving tilbygg:

Utvidelse av gårdsplass: